Välkommen

  • i070425xa_z
  • i070425xd_z
  • zbil

Vi är ett modernt återvinningsföretag med säte i natursköna Ragunda kommun. Vi köper metall och järnskrot till bästa dagspris. Ring till oss när det gäller återvinning.

Vill du veta skrotpriset idag? Kontakta Z-skrot!

Vi köper – du säljer. Hos oss får du alltid de aktuella pris som gäller för dagen. Vi tar hand om ditt skrot på bästa sätt för återvinning av råvaror.

  • z-skrot@tele2.se
  • 0696-300 60

Varje år kommer elever ifrån Järåskolan och besöker oss. De får provköra maskiner och lära sig vad det innebär att återvinna.
Det är för både oss och barnen ett roligt inslag i vardagen. Ovan ser ni en film gjord av Linn Nygren

Policy och certificering

Vår strävan i miljöarbetet som återvinningsföretag är att i samarbete med alla berörda parter arbeta och
verka på ett sådant sätt att vi stärker vår roll inom recycling

Våran policy lyder enligt följande:
Minimera resursförbrukning genom återvinning av råvaror.
Reducera vår miljöpåverkan genom minskning av el-förbrukning, samt minska vårt avfall. Följa villkoren för verksamheten gällande lagar, förordningar och krav.
Fortlöpande utbilda personalen, för att som ett kompetent företag kunna möta nya lagar och förordningar.
Aktivt arbeta för en säker arbetsmiljö.
Vi kommer att aktivt arbeta för ständiga förbättringar och att förebygga förorening

Vi är certificerade enligt ISO 14001
AAA-företag 2005

Vårat team


 
Placeholder

Maggan Forsberg

Administrativ chef


Placeholder

Janne Forsberg

Platschef


 
Placeholder

Janne W

Crew


Placeholder

Marie

Crew


Placeholder

Mikael

Crew

Lite hur vi tänker…

Z-skrot har fokus på att effektivt, smidigt och miljövänligt samla in och återvinna skrot. Vårt moderna samhälle ställer krav på återvinningshantering. Det förutsätter att vi är effektiva, kompetenta och flexibla ivårt team.

Ett mål är att minimera negativ påverkan på vår miljö och hälsa.
* Genom att se till att de resurser som en gång tagits ur jordens inre utnyttjas maximalt, och att de inte ytterligare stör naturens kretslopp, bidrar vi till en bättre levnadsmiljö.
Z-skrot AB ser till att skrot förvandlas till en attraktiv resurs för framtiden.Transporter

Våra transporter av material för återvinning ser vi alltid till att vara så miljöeffektiva
som möjligt genom att utnyttja returtransporter så långt det går. Vi samarbetar bl.a
med ortens fraktbolag.

Kontakt

Öppettider:
Måndag -Torsdag: 07:00- 16:00
Fredag: 07:00- 14:00

Om ni vill sälja något eller akuta ärenden för container-byte ring: 070-646 51 14
  • z-skrot@tele2.se
  • 0696-300 60

Adress:
Z-skrot AB Zätavägen 5
840 73 BISPGÅRDEN


Byggd av – www.hoog.nu -2015